Kdy a kde hrajeme v HABŘE


Habra působí na gymnáziu Studentská na tzv. horním gymplu v Havířově.

Nováčci mívají kurz každé pondělí nebo čtvrtek od 14:00 do 16:00.

Pokročilí (od druhého bridžového ročníku výše) mají lekce každou středu od 14:00 do 16:00 hod.

Výuka se skládá z půlhodinového probírání nové látky a zbylých 90 minut se hraje turnaj.

Nováčci zpočátku hrají přípravný bridž s upraveným hodnocením, poté společenský bridž neboli rabr a pokračují párovými miniturnaji.

Pokročili po výuce (každý ročník má svou) hrávají párový přebor.


Nábor nových členů probíhá začátkem školního roku na již zmíňovaném horním gymnáziu.